CFO Network in PRESA

Bunuri casate, lipsa la inventar, furate


Implicatiile fiscale pentru bunurile casate, lipsa la inventar, furate

 

 

 

http://nl.avocatnet.ro/newsletter.php?p=b113bip&preview=9460

 

 

Casare

 


Daca in urma inventarierii bunurilor, comisia de inventariere constata autoturisme care nu mai pot fi folosite sau repararea lor nu renteaza, se pot scoate din functiune prin casare.
Comisia de inventariere va propune in procesul de inventariere, casarea autoturismului. Casarea bunului va fi consemnata in Procesul verbal de scoatere din functiune (cod 14-2-3/a).
Materialele obtinute dupa dezmembrare se pot folosi intern sau se pot vinde catre firme specializate in colectarea deseurilor feroase sau neferoase.
Este importanta valorificarea materialelor rezultate (de preferabil prin vanzarea catre firme specializate).
Daca nu se demonstreaza valorificarea bunurilor, organele fiscale pot considera ca autoturismul a fost lipsa la inventar si sa considere cheltuiala neamortizata nedeductibila si sa ajusteze TVA-ul aferent cheltuielii neamortizate.

Legislatie art 25 alin 4 lit c, art 304 norme metodologic eBunuri lipsa la inventar

 


Conform nomenclatorului privind mijloacele fixe ( Hotararea nr 2139/2004) autoturismele se amortizeaza fiscal pe o perioada cuprinsa intre 4 si 6 ani.
Daca compania decide amortizarea autoturismelor pe o perioada ce depaseste 5 ani inclusiv, atunci autoturismul este considerat bun de capital din punct de vedere al ajustarii TVA-ului.
Daca in urma inventarierii bunurilor, comisia de inventariere constata un autoturism lipsa la inventar, atunci cheltuiala cu valoarea neamortizata constituie cheltuiala nedeductibila iar TVA-ul se ajusteaza proportional in functie de anul in care s-a constat lipsa, raportat la perioada de 5 ani care este folosita la ajustarea TVA-ului pentru bunurile de capital.
Pentru autoturismele care sunt amortizate in 4 ani, ajustarea de TVA se face la valoarea ramasa de amortizat.
In cazul furtului de bunuri dovedite cu acte de la Politie, cheltuiala este deductibila si nu se face ajustarea de TVA.
Legislatie art 25 alin 4 lit c, art 270 norme metodologice